Bedrijfsleven en scholen moeten beter samenwerken om meer stages en leerwerktrajecten mogelijk te maken. Zo moeten erkenningsregelingen worden aangepast om stages bij zzp’ers en eenmanszaken makkelijker te maken.
Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) maandag in een advies aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bedrijven hebben nu te kampen met tijdverlies en onnodige belemmeringen door de wetgeving en door gebrek aan afstemming, aldus de organisatie.

Niet alleen de erkenningsregelingen – waarin wordt omschreven onder welke voorwaarden een bedrijf als leerwerkbedrijf mag optreden – moeten op de schop, ook de subsidieregelingen moeten worden vereenvoudigd.

Een van de regels waar zzp’ers en eenmansbedrijven tegenaan lopen, is dat er in sommige sectoren een vervanger in het bedrijf aanwezig moet zijn bij ziekte of vakantie om de stagiair te begeleiden. Dit is voor deze groep ondernemers onmogelijk.

Vraag en aanbod

“Met de huidige veranderingen op de arbeidsmarkt, waaronder het toenemend aantal zzp’ers en het ontstaan van allerlei andere en nieuwe vormen van arbeidsrelaties, moet dat in de toekomst anders worden. Anders lopen we het risico dat vraag en aanbod van leerwerkplekken niet meer goed op elkaar aansluiten”, aldus Actal-voorzitter Jan ten Hoopen.

Ook moet Bussemaker ervoor zorgen dat handtekeningen van ondernemers en scholieren voortaan digitaal mogelijk zijn om tijd te besparen.

Actal roept het georganiseerd overleg van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven op om zich op korte termijn gezamenlijk over “deze knelpunten” te buigen.

Door: NU.nl