Ondanks de vooraf ingevulde aangifte, worden er op een aantal punten nog ieder jaar fouten gemaakt.
Dat meldt de Belastingdienst donderdag. De fiscus heeft een aantal struikelblokken op een rij gezet. Zo benadrukt de Belastingdienst dat dieetkosten alleen aftrekbaar zijn als een arts of diëtist het dieet heeft voorgeschreven. Ook moet het dieet op een van de specifieke lijsten voorkomen. Ook voor medicijnen geldt dat ze moeten zijn voorgeschreven door een arts en niet door een zorgverzekeraar vergoed mogen zijn. Bovendien moeten ze bedoeld zijn om ziekten en aandoeningen te genezen en niet om ze te voorkomen.

Extra gezinshulp

Over uitgaven aan extra gezinshulp komen ieder jaar eveneens veel vragen binnen. De kosten voor extra gezinshulp voor iemand die ziek of invalide is, zijn aftrekbaar. Dit geldt alleen voor de kosten die iemand boven een bepaald minimumbedrag heeft gemaakt. Alles wat via een persoonsgebonden budget (pgb), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de AWBZ is betaald, komt niet in aanmerking.

Gastouders en zorgverleners

Gastouders en zorgverleners die voor iemand met een pgb werken, weten volgens de fiscus vaak niet hoe ze hun inkomsten moeten invullen. Als ze een arbeidsovereenkomst hebben, dan moeten de inkomsten als loon worden ingevuld. Als die overeenkomst ontbreekt, dan gelden de inkomsten als resultaat uit overig werk. Hetzelfde geldt voor mensen die naast hun werk bijvoorbeeld actief zijn als freelancer of artiest. Zij moeten hun opbrengsten en vergoedingen doorgeven aan de Belastingdienst. Sommige kosten die direct met dit werk te maken hebben, mogen worden afgetrokken. Dan gaat het bijvoorbeeld om autokosten, belkosten of uitgaven aan apparatuur. Vergoedingen voor het uitoefenen van hobby’s of activiteiten in de familiesfeer hoeven niet opgegeven te worden.

Koopwoning

De Belastingdienst wijst erop dat mensen die vorig jaar een huis hebben gekocht geen makelaarsprovisie of notariskosten voor de koopakte mogen aftrekken. En zo zijn er meer uitgaven die niet voor aftrek in aanmerking komen. Mensen die in 2014 juist een woning hebben verkocht, moeten rekening houden met de gevolgen van overwaarde of restschuld.

Hypotheekrente

Verder mogen woningeigenaren alleen hypotheekrente aftrekken als de hypotheek of de lening wordt gebruikt voor het kopen, verbouwen of onderhouden van een koopwoning. Iemand die de lening deels gebruikt om bijvoorbeeld een auto te kopen of een schenking te doen, mag de rente over dat deel van de lening niet aftrekken. Bovendien mag iedereen die na 31 december 2012 een hypotheek heeft afgesloten alleen hypotheekrente aftrekken als de lening annuïtair is en binnen 360 maanden wordt afgelost. In sommige gevallen gelden er overgangsregelingen.

Giften en schenkingen

Geld of goederen die iemand aan een familielid, vriend of een goed doel heeft geschonken, kunnen ook gevolgen hebben voor de belastingaangifte van een ontvanger. In het algemeen geldt bij schenkingen van 2.111 euro of meer dat de ontvanger daar schenkbelasting over moet betalen. De schenker kan er ook voor kiezen om die schenkbelasting zelf te betalen. Voor giften aan kinderen en schenkingen tot 100.000 euro die worden gebruikt voor het kopen, afbetalen of verbouwen van een koopwoning, gelden andere vrijstellingen.

Vermogen

Over vermogen boven 21.139 euro, of 42.278 euro voor fiscale partners, moet belasting betaald worden. Het gaat dan om spaargeld of beleggingen. De belasting geldt ook voor spaartegoeden in het buitenland. Mensen met een te groot vermogen hebben geen recht op het kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag.

Echtscheiding

Een echtscheiding heeft vaak gevolgen voor de inkomstenbelasting. Degene die partneralimentatie betaalt, mag dat aftrekken. De partner die alimentatie ontvangt, moet dat als inkomen opgeven en daar belasting over betalen. Verder verandert een scheiding ook de hoogte van iemands vermogen. En als het vermogen verandert, kunnen ook de toeslagen veranderen. Mensen die maar een deel van het jaar fiscale partners waren, kunnen ervoor kiezen het fiscaal partnerschap voor het hele jaar mee te laten tellen. Dat kan belastingvoordelen opleveren.

Bron: nu.nl