Disclaimer

Deze website is eigendom van Smarter, gevestigd te Oisterwijk. Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er zorg voor te dragen dat de informatie op en de werking van deze site juist is. Smarter kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, artikelen, mededelingen of andere inhoud dan wel werking van deze site en daaraan gerelateerde informatie.